Szkoła doktorska

ZUS

Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczeń należy zgłaszać do Biura ds. Stopni w ciągu 3 dni. 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w szkole doktorskiej i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Przeczytaj publikację "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów"

Prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa dla doktorantów, którzy rozpoczną kształcenie od 1 października 2019 r.:

  • Brak prawa do świadczeń dla doktorantów w czasie trwania ubezpieczenia
  • Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia