Szkoła doktorska

ZUS

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Doktoranci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia (np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Nie są opłacane są składki na Fundusz Pracy (art. 6)

Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe jest potrącana z kwoty netto stypendium. 

Prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa dla doktorantów, którzy rozpoczną kształcenie od 1 października 2019 r.:

  • Brak prawa do świadczeń dla doktorantów w czasie trwania ubezpieczenia
  • Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe jest potrącana z kwoty netto stypendium. 

Broszura informacyjna ZUS

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczeń należy zgłaszać do Biura ds. Stopni w ciągu 3 dni.

https://www.zus.pl/portal/rejestracja.npi (logowanie przez profil zaufany - za pośrednictwem banku) - online uzyskasz informacje o Twoich ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach w ZUS