Szkoła doktorska

Oferta rekrutacyjna

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się w sierpniu 2020 roku.

O szkole doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi kształcenie w 9 dyscyplinach. Doktoranci mogą przygotowywać rozprawy doktorskie w zakresie: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, inżynierii mechanicznej, nauk biologicznych, nauk o polityce i administracji, pedagogiki, psychologii i sztuk muzycznych.

kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW
prof. dr hab. Roman Leppert
e-mail: leppert@ukw.edu.pl

Biuro ds. Stopni
mgr Katarzyna Łuczkowska
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój nr 126 (I piętro)
tel. 52 34 19 218
e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl 
e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl