Szkoła doktorska

Zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 - kształcenie w języku angielskim

W roku akademickim 2021/2022 prowadzimy dwa nabory do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku polskim i angielskim.

Nabór kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach: 

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz literaturoznawstwo
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

Terminy

Kandydaci mogą rejestrować się w systemie IRK od 16 do 31 sierpnia 2021 roku.

Kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku

w godzinach od 9:00 do 14:00 (Biuro ds. Stopni, ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 126).

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą odbywały się od 8 do 15 września 2021 roku.