Szkoła doktorska

Regulamin praktyk doktoranta

Zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej UKW praktyka zawodowa doktoranta odbywa się w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze po 30 godzin dydaktycznych rocznie na III i IV roku studiów. Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych doktoranta prowadzone są na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dla studentów kształcących się na studiach licencjackich lub magisterskich. Praktyka zawodowa kończy się zaliczeniem.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych doktoranta szkoły doktorskiej przedstawione zostały w załączonym Regulaminie praktyk zawodowych w Szkole doktorskiej UKW.