Szkoła doktorska

Kredyty studenckie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3000 zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-ws-wysokosci-miesiecznego-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-wnioskodawcy-uprawniajacej-do-otrzymania-kredytu-studenckiego-w-rok-akademickim-20202021

Art. 210. Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że: 1) kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia; 2) kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie