Szkoła doktorska

Koszty badań

Kosztorysy badań

Koszty realizacji badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Zapotrzebowania

Wszelkie zakupy ze środków uczelnianych podlegają dyscyplinie finansów publicznych. Jak zamówić książkę lub odczynniki ze środków na badania?

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Prezentacje dotyczące wydatkowania środków z dotacji na badania naukowe.