Szkoła doktorska

Komisje rekrutacyjne prowadzące nabór do Szkoły Doktorskiej w 2021 roku

   Komisja rekrutacyjna (dyscyplina historia)

dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni (przewodniczący)

dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni

dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni

dr hab. Sebastian Ruciński, prof. uczelni

mgr Kamil Łażewski (doktorant)

   Komisja rekrutacyjna (dyscyplina językoznawstwo)

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Andrzej Dyszak

dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. uczelni

mgr Aleksandra Jolanta Majka (doktorantka)

   Komisja rekrutacyjna (dyscyplina literaturoznawstwo)

dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni (przewodniczący)

dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni

dr hab. Magdalena Sikorska, prof. uczelni

dr hab. Mirosław Gołuński

mgr Kamil Łażewski (doktorant)

   Komisja rekrutacyjna (dyscyplina inżynieria mechaniczna)

prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek (przewodniczący)

dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni

dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Jackiewicz, prof. uczelni

mgr Daniel Łączny (doktorant)

  Komisja rekrutacyjna (dyscyplina nauki biologiczne)

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek (przewodniczący)

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni

dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni

dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni

mgr Barbara Szulc (doktorantka)

  Komisja rekrutacyjna (dyscyplina nauki o polityce i administracji)

dr hab. Artur Laska, prof. uczelni (przewodniczący)

dr hab. Nartsiss Shukuralieva, prof. uczelni

dr hab. Ewa Maria Szatlach, prof. uczelni

dr hab. Tomasz Kuczur, prof. uczelni

mgr Emilia Chronowska (doktorantka)

  Komisja rekrutacyjna (dyscyplina pedagogika)

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni (przewodnicząca)

prof. dr hab. Ewa Filipiak

dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni

dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni

mgr Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska (doktorantka)

  Komisja rekrutacyjna (dyscyplina psychologia)

prof. dr hab. Janusz Trempała (przewodniczący)

prof. dr hab. Paweł Izdebski

dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. uczelni

mgr Jakub Hartung-Wójcik (doktorant)

  Komisja rekrutacyjna (dyscyplina sztuki muzyczne)

prof. dr hab. Bernard Mendlik (przewodniczący)

prof. dr hab. Anna Janosz

prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński

dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni

mgr Karolina Sołomin (doktorantka)