Szkoła doktorska

Harmonogram rekrutacji 2021/2022 dla osób podejmujących kształcenie w języku polskim i angielskim

  • do 4 maja - powołanie komisji rekrutacyjnych
  • do 15 czerwca - publikacja proponowanych tematów projektów badawczych i artystycznych
  • od 16 do 31 sierpnia - elektroniczna rekrutacja kandydatów w systemie IRK
  • od 23 do 31 sierpnia - składanie dokumentów
  • do 31 sierpnia - wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • od 8 do 15 września - rozmowy kwalifikacyjne
  • do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
  • do 28 września - składanie oświadczeń przez zakwalifikowanych kandydatów