Szkoła doktorska

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego trwa od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Zajęcia przewidziane w programie kształcenia są realizowane po 13 października 2020 roku. Harmonogram zajęć zostanie przesłany pocztą elektroniczną.