Szkoła doktorska

Dyscypliny naukowe reprezentowane w Szkole Doktorskiej UKW

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) 1 października 2019 roku zostały zastąpione kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi kształcenie doktorantów w języku polskim oraz języku angielskim.

Kształcenie doktorantów w języku polskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • historia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:
  • inżynieria mechaniczna
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:
  • nauki biologiczne
 • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce i administracji
  • pedagogika
  • psychologia
 • w dziedzinie sztuki w dyscyplinie:
  • sztuki muzyczne

Kształcenie doktorantów w języku angielskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie:
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:
  • inżynieria mechaniczna
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:
  • nauki biologiczne
 • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:
  • psychologia