Szkoła doktorska

Nowe formularze wyjazdowe Nowe formularze wyjazdowe

Nowe formularze wyjazdowe

Zarządzenie Nr 77/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu dotyczącego krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zasad finansowania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych osób niebędących pracownikami uczelni.

  • nowe wzory formularzy
  • możliwość użycia samochodu przy wjazdach do celów badawczych