Szkoła doktorska

ERASMUS PRAKTYKI aplikuj w czerwcu ERASMUS PRAKTYKI aplikuj w czerwcu

ERASMUS PRAKTYKI aplikuj w czerwcu

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+ - zgłoszenia do końca czerwca

Szczegóły: https://www.esn.pl/pl/news/jak-wyjecha%C4%87-na-praktyki-w-ramach-programu-erasmus

np.: erasmusintern.org

Praktyki można znaleźć na:

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?

Możemy jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maximum 12 miesięcy.

W przeciwieństwie do wymiany studenckiej, gdzie lista dostępnych uczelni jest podana z góry, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowana osoba potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni. 

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp.