Szkoła doktorska

Rekrutacja - WYBIERZ PROMOTORA Rekrutacja - WYBIERZ PROMOTORA

Rekrutacja - WYBIERZ PROMOTORA

Lista potencjalnych promotorów i proponowanych obszarów badawczych znajdziesz w zakładce Tematy badawcze 2021/2022

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Kształcenie jest bezpłatne