Szkoła doktorska

NAWA: STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich NAWA: STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

NAWA: STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich/ogloszenie

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

koordynator programu: Andrzej Szachewicz

webinarium informacyjne: 20 maja 11:00-13:00 - ZAREJESTRUJ SIĘ

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

1.      doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

2.      zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;

3.      rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

4.      wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

5.      pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

6.      wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.