Szkoła doktorska

NCN: PRELUDIUM 20 NCN: PRELUDIUM 20

NCN: PRELUDIUM 20

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20