Szkoła doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2020/2021 prowadzimy dwa nabory do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dla osób podejmujących kształcenie w jezyku polskim i angielskim.

Nabór kanydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kaizmierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku polskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach: 

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji; pedagogika; psychologia
  • w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne

Nabór kanydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kaizmierza Wielkiego dla osób podejmujących kształcenie w języku angielskim prowadzone jest w następujących dziedzinach i dyscyplinach: 

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz literaturoznawstwo
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
  • w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

Uchwały rekrutacyjne:

https://szkoladoktorska.ukw.edu.pl/jednostka/szkola_doktorska/uchwala-rekrutacyjna-do-szkoly