Szkoła doktorska
O szkole doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczęła działalność w roku akademickim 2019/2020, zastępując dotychczasowe studia doktoranckie. Początkowo kształcenie było prowadzone w 9 dyscyplinach. Od roku akademickiego 2023/2024 Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi kształcenie w 17 dyscyplinach. 

Doktoranci mogą przygotowywać rozprawy doktorskie w zakresie: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, inżynierii mechanicznej, nauk biologicznych, nauk o polityce i administracji, pedagogiki, psychologii i sztuk muzycznych, a od 2023 roku również w dyscyplinach: filozofia, nauki o kulturze i religii, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej.

Wszyscy doktoranci ze szkoły doktorskiej, którzy nie posiadają stopnia doktora, otrzymują stypendium przez 4 lata.

Od roku akademickiego 2020/2021 szkoła doktorska prowadzi kształcenie również w języku angielskim dla wybranych dyscyplin. W ramach szkoły doktorskiej realizowane są także doktoraty wdrożeniowe.

kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
e-mail: drhab.mk@ukw.edu.pl 

Biuro ds. Stopni
mgr Katarzyna Łuczkowska
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój nr 126 (I piętro)
godz. 8-14
tel. 52 34 19 218
e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl 
e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl