Aktualności

Informacje ogólne

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpocznie kształcenie doktorantów w roku akademickim 2019/2020 w następujących dyscyplinach:

  • historia (dziedzina nauk humanistycznych),
  • językoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych),
  • literaturoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych),
  • inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),
  • nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • nauki o polityce i administracji (dziedzina nauk społecznych),
  • pedagogika (dziedzina nauk społecznych),
  • psychologia (dziedzina nauk społecznych),
  • sztuki muzyczne (dziedzina sztuki).

Kontakt

Biuro ds. Stopni
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 157
szkoladoktorska@ukw.edu.pl

Biuro ds. Stopni
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 157