Szkoła doktorska

O szkole doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi nieodpłatne kształcenie w 9 dyscyplinach.

Doktoranci mogą przygotowywać rozprawy doktorskie w zakresie: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, inżynierii mechanicznej, nauk biologicznych, nauk o polityce i administracji, pedagogiki, psychologii i sztuk muzycznych.

Wszyscy doktoranci ze szkoły doktorskiej, którzy nie posiadają stopnia doktora, otrzymują stypendium.

Od roku akademickiego 2020/2021 szkoła doktorska prowadzi kształcenie również w języku angielskim.

kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
e-mail: drhab.mk@ukw.edu.pl 

Biuro ds. Stopni
mgr Katarzyna Łuczkowska
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój nr 126 (I piętro)
tel. 52 34 19 218
e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl 
e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl