Szkoła doktorska
O szkole doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi nieodpłatne kształcenie w 9 dyscyplinach. Od roku akademickiego 2023/2024 Szkoła Doktorska UKW bedzie prowadziła kształcenie w 17 dyscyplinach.

Doktoranci mogą przygotowywać rozprawy doktorskie w zakresie: historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, inżynierii mechanicznej, nauk biologicznych, nauk o polityce i administracji, pedagogiki, psychologii i sztuk muzycznych, a od 2023 roku również w dyscyplinach: filozofia, nauki o kulturze i religii, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej.

Wszyscy doktoranci ze szkoły doktorskiej, którzy nie posiadają stopnia doktora, otrzymują stypendium.

Od roku akademickiego 2020/2021 szkoła doktorska prowadzi kształcenie również w języku angielskim dla dyscyplin: psychologia, nauki biologiczne, inżynieria mechaniczna. W roku akademickim 2023/2024 Szkoła Doktorska UKW prowadzi rekrutację na kształcenie w języku angielskim w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, nauki biologiczne, nauki o Ziemii i środowisku, psychologia, sztuki muzyczne.

kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
e-mail: drhab.mk@ukw.edu.pl 

Biuro ds. Stopni
mgr Katarzyna Łuczkowska
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój nr 126 (I piętro)
godz. 8-14
tel. 52 34 19 218
e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl 
e-mail: szkoladoktorska@ukw.edu.pl